Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10141
Title: Проблемні аспекти оформлення повноважень адвоката в цивільному процесі України
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат, договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, правова допомога.
Issue Date: 2013
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В. Проблемні аспекти оформлення повноважень адвоката в цивільному процесі України / В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – Вип. 21. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 220–222. (стаття, фахове видання).
Abstract: В даній роботі проведено аналіз проблемних аспектів оформлення повноважень адвоката в цивільному процесі. Для отримання реального цивільного процесуального статусу представника особи, яка бере участь у справі, адвокат повинен отримати певну спеціальну правосуб’єктність. Момент отримання адвокатом вказаної спеціальної правосуб’єктності (тобто наділення його процесуальними правами і обов’язками) від моменту оформлення його повноважень. Єдиною підставою для здійснення адвокатської діяльності є договір про надання правової допомоги, в той час як документами, що посвідчують повноваження адвоката, крім вказаного договору є і довіреність, і ордер, і доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10141
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.