Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10144
Title: Правова природа витрат на правову допомогу в цивільному процесі України
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат, правова допомога, витрати на правову допомогу, розподіл судових витрат, граничний розмір компенсації.
Issue Date: 2013
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В. Правова природа витрат на правову допомогу в цивільному процесі України / В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2013. – Вип. 23. – Ч. 1., Т. 1. – С. 210-213. (стаття, фахове видання).
Abstract: В даній роботі проведено аналіз проблемних аспектів щодо обчислення та компенсації витрат на правову допомогу в цивільному процесі України. Робиться висновок про те, що дані витрати є одними з основних серед витрат, що пов’язані з розглядом цивільної справи в суді. Вказується, що витрати на правову допомогу є важливим засобом забезпечення доступу до правосуддя, особливо для громадян, які є малозабезпеченими та не мають значних фінансових ресурсів для цього. Зазначається, про недолік чинного процесуального законодавства, що стосується граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу, а саме їх прив’язки до кількості годин участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10144
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.