Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1047
Title: Деякі аспекти громадсько-культурного життя угорців Підкарпатської Русі (1919-1939 рр.)
Other Titles: Some aspects of social and cultural life of the hungarian Subcarpathian Rus (1919–1939)
Authors: Ферков, Оксана Василівна
Вереш, С.І.
Keywords: національні меншини, Підкарпатська Русь, громадські організації, культурно-освітні об’єднання, угорці
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ферков, О. В. Деякі аспекти громадсько-культурного життя угорців Підкарпатської Русі (1919-1939 рр.) [Текст] / О. В. Ферков, С. І. Вереш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М.М. Вегеш, С.В. Віднянський, В.Є. Задорожний, І.М. Ліхтей. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2013. – Вип. 1(30). – С. 11–15. – Рез. англ., рос. – Бібліогр.: с. 14 (22 назв).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті зосереджено увагу на особливостях громадського та культурного життя угорців За- карпаття міжвоєнного періоду. Автори констатують, що чехословацька демократична система гара- нтувала рівні політичні права усім народам, які мешкали на території держави, але не усі мали однакові можливості і засоби розвитку. Після 1919 р., із включенням краю до Чехословаччини, масово виникають різні громадські та культурно-освітні організації, у тому числі національних меншин. Діяльність подіб- них об’єднань на сьогодні маловивчена, тому і важко дати оцінку їх впливу на загальні процеси, що від- бувалися у краї. Окремі організації та їх лідери користувалися підтримкою урядових кіл Угорщини і про- водили іредентську пропаганду. Ключові слова: національні меншини, Підкарпатська Русь, громадські організації, культурно-освітні об’єднання, угорці.
Description: The article focuses on the features of social and cultural life of Hungarians in Transcarpathia interwar period. Author states that the Czechoslovak democratic system guarantees equal political rights to all peoples who lived in the state, but not all have the same features and tools development. After 1919, with the inclusion of the land in Czechoslovakia, there are massively different social, cultural and educational organizations, including ethnic minorities. The activities of these associations, to date byway, therefore, difficult to assess their impact on the overall process. Some organizations and their leaders enjoyed the support of government circles in Hungary and spent iredent propaganda. Keywords: national minorities, Subcarpathian Rus, community organizations, cultural and educational association, Hungarians.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1047
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(30) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.