Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10588
Title: Особливості хіміотерапії білатерального раку молочних залоз
Authors: Готько, Євген Степанович
Цигика, Дмитро Йосипович
Жеро, Святослав Владиславович
Пригара, Дмитро Васильович
Погорєлова, Наталія Євгенівна
Ігнатко, Віктор Ярославович
Keywords: білатеральний рак молочних залоз, хіміотерапія
Issue Date: 2014
Publisher: Журнал «Neoplasm» 1(13) 2014, с. 48-53
Abstract: У практиці лікарів-онкологів дедалі частіше зустрічаяться випадки двобічного ураження молочних залоз. Проте до сьогодні не має загальноприйнятої тактики лікування білатерального раку молочних залоз, зокрема не вирішено питання хіміотерапії цих пухлин. Матеріали і методи. В основу роботи покладено ретроспективний і проспективний аналіз результатів діагностики та лікуваннѐ 195 хворих на метахронний та 77 хворих на синхронний білатеральний рак молочних залоз (РМЗ) за період з 1995 до 2011 року. Вибірка паціюнток проводилась у онкологічних закладах шести областей України. До контрольної групи були вклячені 92 хворі на унілатеральний РМЗ. Результати. Визначено залежність показників загальної виживаності та виживаності без прогресії хворих на уні- та білатеральний РМЗ від схем хіміотерапії. П’ѐтирічна загальна виживаність паціюнток, пролікованих за схемоя CMF, становила 87 % у групі метахронного РМЗ, 39 % — у групі синхронного РМЗ та 81 % — серед хворих на унілатеральний РМЗ. У пролікованих антрациклінвмісними схемами спостерігались такі результати: метахронний РМЗ — 74 %, синхронний — 0,00 %, унілатеральний — 88 %. Показники 5-річної виживаності без прогресії були такими. Проліковані за схемоя CMF: метахронний РМЗ — 79 %, синхронний — 46 %, унілатеральний — 76 %. Проліковані за антрациклінвмісними схемами: метахронний РМЗ — 59 %, синхронний — 0,00 %, унілатеральний — 84 %. Висновки. Ад’явантну поліхіміотерапія потрібно застосовувати в усіх випадках виникненнѐ метахронного та синхронного білатерального раку молочної залози незалежно від патоморфологічних та рецепторних характеристик пухлин. При виборі тактики лікуваннѐ білатерального раку молочних залоз перевагу слід надавати схемам, що містѐть антрацикліни і/або таксани.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10588
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри онкології
Наукові публікації кафедри радіології та онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.