Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10592
Title: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДО РОБОТИ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ У НАСЕЛЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Знаменська, Марія Андріївна
Issue Date: 2015
Abstract: В теперішній час проводить ся робота з реформування системи надання медичної допомоги населення. Пріоритетним напрямком в реформуванні охорони здоров’я визнано впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Визначено задачі та функції лікарів загальної практики-сімейних лікарів (ЛЗП-СЛ). Основним з яких є профілактична діяльність. Однак, за даними публікацій, ЛЗП-СЛ недостатньо готові до виконання покладених на них функцій.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10592
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf348.52 kBAdobe PDFView/Open
Обгортка журналу.pdf275.26 kBAdobe PDFView/Open
Зміст.pdf194.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.