Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10593
Title: ЩОДО КОМУНІКАЦІЙ З ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В КОМУНАЛЬНІ НЕПРИБУТКОВІ ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: THE ISSUE OF COMMUNICATION LINES ON TRANSFORMATION OF PUBLIC НЕАЦГН IN MUNICIPAL UNPROFITABLE ENTERPRISES
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Знаменська, Марія Андріївна
Keywords: автономізація закладів охорони здоров’я, організатори охорони здоров’я, представники органів місцевого самоврядування, населення, відношення, комунікативні програми.
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Abstract: Представлені результати соціологічного дослідження по вивченню рівня поінформованості та відношення організаторів охорони здоров’я, представників органів місцевого самоврядування, дорослих жителів країни до автономізації закладів охорони здоров’я. Показано низький рівень поінформованості та відношення організаторів охорони здоров’я, представників органів місцевого самоврядування, дорослих жителів країни до автономізації закладів охорони здоров’я, що може бути реальною перешкодою для проведення вказаних структурних змін. Рекомендовано проведення комунікаційної програми з виділенням цільових груп впливу та охопленням нею осіб, що приймають рішення, на всіх рівнях управління, медичних працівників і безпосередньо організаторів охорони здоров’я та працівників економічних служб, населення.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10593
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf115.01 kBAdobe PDFView/Open
49.pdf100.91 kBAdobe PDFView/Open
1.pdf49.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.