Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10603
Title: Вид хірургічного лікування як прогностичний чинник білатерального раку молочної залози
Authors: Готько, Євген Степанович
Цигика, Дмитро Йосипович
Девіняк, Олег Теодозійович
Keywords: білатеральний рак молочних залоз, синхронний, метахронний, хірургічне лікування, органозберігальні операції
Issue Date: 2013
Publisher: Хірургія України.— 2013.— № 3.— С. 40—45.
Abstract: Мета роботи — визначити вплив виду хірургічного лікування раку молочної залози на ризик розвитку білатерального раку молочних залоз і на прогноз зах$ ворювання. Матеріали і методи. Проведено аналіз 272 випадків білатерального раку мо$ лочних залоз в онкологічних установах України за період з 1995 до 2011 р. По$ рівнювали загальну виживаність хворих, виживаність без прогресування раку і тривалість безрецидивного періоду. Результати та обговорення. При виконанні радикальної мастектомії трива$ лість періоду до виникнення метахронної пухлини другої молочної залози становить (9,46 ± 0,34) року, а при виконанні органозберігальних операцій — (6,17 ± 2,09) року. У хворих на метахронний білатеральний рак молочних залоз показники п’ятирічної загальної виживаності, виживаності без прогресування раку та безрецидивної виживаності не залежать від виду операції. У хворих на синхронний білатеральний рак молочних залоз показники п’ятирічної загаль$ ної виживаності, виживаності без прогресування раку та безрецидивної вижи$ ваності при виконанні органозберігальних операцій становлять 85 %, а при ви$ конанні радикальних мастектомій — відповідно 69, 66 та 42 %. Висновки. Вид оперативного лікування у хворих на метахронний білатераль$ ний рак молочних залоз не впливає на показники загальної виживаності, ви$ живаності без прогресування раку та безрецидивної виживаності. У хворих на синхронний білатеральний рак молочних залоз доцільним є виконання орга$ нозберігальних операцій при дотриманні відповідних показань
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10603
ISSN: 1818-5398
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри онкології
Наукові публікації кафедри радіології та онкології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhU_2013_3_7.pdf253.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.