Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10745
Title: Особливості функціонування та перспективи розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів України
Other Titles: Characteristics of and Prospects of the Regions Retail Network Ukraine
Authors: Ковальська, Л.Л.
Keywords: регіон, торговельна мережа, роздрібна торгівля, торговельна площа, магазин, товарооборот
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ковальська, Л. Л. Особливості функціонування та перспективи розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів Ураїни [Текст] / Л. Л. Ковальська // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – Вип.1(47). Т.2 – С. 161–166. – Бібліогр. : с. 166 (2 назви).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті розглянуто особливості функціонування роздрібної торговельної мережі регіонів України. Проведено аналіз забезпеченості регіонів держави об’єктами роздрібної торговельної мережі. Наведено динаміку основних показників торгівлі на території України. Запропоновано напрями розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів держави. Ключові слова: регіон, торговельна мережа, роздрібна торгівля, торговельна площа, магазин, товарооборот.
In the article the peculiarities of the retail network regions of the country. An Analysis of regional state objects retail network. An dynamics of the main indicators of trade in Ukraine. Directions retail network development regions of the country. Keywords: region, retail chain, retail, sales area, shop turnover
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10745
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (47) Том 2 - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.