Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10870
Title: Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози
Other Titles: Creation of mathematical model to optimize breast cancer screening program
Authors: Русин, Андрій Васильович
Русін, Василь Іванович
Одошевська, Олена Михайлівна
Девіняк, Олег Теодозійович
Keywords: фактори ризику, рак грудної залози, модель прогнозування, математичне моделювання
Issue Date: 2014
Publisher: «Український журнал хірургії»,
Citation: Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози / А.В. Русин, В.І. Русин, О.М. Одошевська, О.Т. Девіняк // Український журнал хірургії. - 2014. - 2(25). - с. 53-58.
Series/Report no.: 2(25);
Abstract: Резюме. У статті наведена робота з оптимізації анкети-опитувальника для скринінгу раку грудної зало- зи, побудована на її основі математична модель, здатна визначати ризик розвитку раку грудної залози, встановлений вплив факторів анамнезу та способу життя на імовірність виникнення раку. Матеріали та методи. Статистичний аналіз та моделювання проводили у середовищі R 3.0.1. Для ви- значення формули для розрахунку ризику розвитку раку грудної залози використовували модель L1- регуляризованої логістичної регресії, для оптимізації границь між класами виконувався аналіз опера- ційної характеристики моделі. Результати та обговорення. На основі даних анкетування 321 жінки була оптимізована анкета-опиту- вальник для скринінгу раку грудної залози, підтверджений негативний вплив основних факторів на ри- зик розвитку раку грудної залози. Крім факторів високого ризику ідентифіковано також ряд сприятливих факторів, що знижують ризик розвитку раку: годування груддю понад 3 місяці, припинення менструацій до 45 років. Новостворена модель для визначення ризику раку грудної залози на основі анкетування жіночого населення характеризується високою точністю підгонки (97,5 %) та прогнозування (94,1 %), що дозволило створити комп’ютерну програму для визначення ризику раку грудної залози для використан- ня в клініках. Висновок. Використання запропонованого математичного моделювання істотно покращує ефектив- ність анкетного скринінгу, спрощує анкетування за рахунок зменшення кількості запитань, є більш точ- ним та швидким способом визначення груп ризику раку грудної залози.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10870
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри онкології
Наукові публікації кафедри фармацевтичних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.