Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10884
Title: Екстралінгвальні чинники запозичень видавничо-поліграфічної термінології у сучасній українській літературній мові
Other Titles: Extralingguistic factors of borrowings of publishing and printing terms in the modern Ukrainian literary language
Authors: Медведь, Марія Миколаївна
Keywords: видавничо-поліграфічна термінологія, терміносистема, термін, запозичення, калькування, термінологічна лексика, терміни англійського походження
Issue Date: 2016
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Медведь, М. Екстралінгвальні чинники запозичень видавничо-поліграфічної термінології у сучасній українській літературній мові. [Текст] / М. Медведь // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія: Лінгвістика/ гол. ред. В. Олексенко. – Херсон: ХДУ, 2016. – Вип. 26. – С. 30–36. – Бібліогр.: с. 35–36 (15 назв).
Series/Report no.: Лінгвістика;
Abstract: У статті досліджується процес запозичення нових видавничо-поліграфічних термінів у сучасну українську літературну мову, який відбуваються в основному з англійської мови, становище якої визнано як мови міжнародного спілкування, а зазначений період зберігає тенденцію до запозичення елементів англійського походження в практику слов’янських й інших мов і ця тенденція є одним із найпомітніших мовних явищ сучасності. Ключові слова: видавничо-поліграфічна термінологія, терміносистема, термін, запозичення, калькування, термінологічна лексика, терміни англійського походження.
The article examines the process of borrowing of new publishing and printing terms in the modern Ukrainian literary language, which originated mainly from the English language, the position of which is recognized as the language of international communication, and the specified period keeps the tendency to borrow elements of English origin in the practice of Slavic and other languages, and this tendency is one of the most significant linguistic phenomenon of our time. Key words: publishing and printing terminology, terminological system, term, borrowing, tracing paper, terminology, the terms of English origin.
В статье исследуется процесс заимствования новых издательско-полиграфических терминов в современный украинский литературный язык, который происходят в основном из английского языка, которий признан языком международного общения, а указанный период сохраняет тенденцию к заимствованию элементов английского происхождения в практику славянских и других языков и эта тенденция является одним из самых заметных языковых явлений современности. Ключевые слова: издательско-полиграфическая терминология, терминосистема, термин, заимствования, калькирование, терминологическая лексика, термины английского происхождения.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10884
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри української мовиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.