Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10974
Title: Українські реалії та перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації економіки
Other Titles: Ukranian realities and prospects for sustainable devepopment in conditions of global economy
Authors: Табачкова, Н. А.
Keywords: сталий розвиток, трансформація економіки, криза, експорт, інновації, конкурентоспроможність, інтеграція, глобалізація
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Табачкова, Н. А. Українські реалії та перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації економіки [Текст] / Н. А. Табачкова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип.6. Ч.3. – С. 71–74. – Бібліогр.: с. 73–74 (10 назв).
Series/Report no.: Міжжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У роботі проаналізовано негативні наслідки економічних трансформацій в Україні, виявлено особливі ознаки, характерні для процесів інтеграції економіки України у світогосподарську систему. Визначено передумови зростання конкурентоспроможного експорту із високою часткою доданої вартості. Розкрито можливі перспективи економічного розвитку країни за умов участі у світових глобалізаційних процесах. Ключові слова: сталий розвиток, трансформація економіки, криза, експорт, інновації, конкурентоспроможність, інтеграція, глобалізація.
This paper analyzes the negative effects of economic transformation in Ukraine, revealed the special features characteristic of the processes of integration of the Ukrainian economy in the world economic system. The preconditions for the growth of competitive exports with high added value. Reveals the possible prospects of economic development in terms of participation in world globalization processes. Key words: sustainable development, the transformation of the economy, crisis, exports, innovation, competitiveness, integration and globalization.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10974
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 6 Частина 3 - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.