Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1100
Title: Адміністративно-територіальні одиниці Київської Русі Х–ХІ ст.: Проблеми термінології (історіографія питання)
Other Titles: Administrative-territorial units of Kievan Rus’ Х–ХІ centuries: Problems of terminology (historiography of the question)
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: історіографія, Київська Русь, адміністративно-територіальна одиниця, термінологія
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Мателешко, Ю. П. Адміністративно-територіальні одиниці Київської Русі Х–ХІ ст.: Проблеми термінології (історіографія питання) [Текст] / Ю. П. Мателешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М.М. Вегеш, С.В. Віднянський, В.Є. Задорожний, І.М. Ліхтей. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2013. – Вип. 1(30). – С. 152–159. – Рез. англ., рос. – Бібліогр.: с. 156–158 (75 назв).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Статтю присвячено дискусійним питанням термінології адміністративно-територіальних оди- ниць Київської Русі Х – ХІ ст. Однією з головних причин вчених суперечок є невідповідність між термі- нами, виділеними наукою, та поняттями, відображеними в письмових джерелах. Ключові слова: історіографія, Київська Русь, адміністративно-територіальна одиниця, термінологія.
Description: The article is devoted to the discussion on the terminology of the administrative-territorial units of Kievan Rus' Xth-XIth centuries. One of the main reasons scientists dispute there is a discrepancy between the terms used in science, and the concepts that are displayed in the written sources. Keywords: historiography, Kievan Rus’, the administrative-territorial unit, terminology.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1100
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(30) - 2013
Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.