Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1103
Title: Укрупнення регіонів РФ: огляд російської історіографії
Other Titles: Consolidation of the RF’s regions: review of russian historiography
Authors: Шатров, В.В.
Keywords: укрупнення, історіографія, Російська Федерація, суб’єкт федерації, регіон
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Шатров, В. В. Укрупнення регіонів РФ: огляд російської історіографії [Текст] / В. В. Шатров // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М.М. Вегеш, С.В. Віднянський, В.Є. Задорожний, І.М. Ліхтей. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2013. – Вип. 1(30). – С. 171–178. – Рез. англ., рос. – Бібліогр.: с. 177–178 (22 назви).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У цій статті здійснена спроба проаналізувати і систематизувати праці російських науковців присвячені проблемі укрупнення регіонів РФ. Нами було опрацьовано науковий доробок як прихильників так і противників адміністративно-територіальної перебудови Росії, а також тих дослідників, хто намагався зайняти нейтральну позицію. В ході дослідження ми виділили характерні риси російської іс- торіографії цієї проблеми в цілому. Ключові слова: укрупнення, історіографія, Російська Федерація, суб’єкт федерації, регіон.
Description: In article analyzed and systematized the work of Russian scientists devoted to the problem of merging regions. We have worked out scientific contributions as supporters and opponents of the administrativeterritorial reorganization of Russia, as well as those researchers who tried to take a neutral position. During the research, we have identified the characteristics of Russian historiography of the problem in general. Keywords: consolidation, historiography, the Russian Federation, the Federation, the region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1103
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(30) - 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УКРУПНЕННЯ РЕГІОНІВ РФ.pdf223.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.