Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11031
Title: Особливості стоматологічного статусу дітей із хронічною гастродуоденальною патологією (огляд літератури)
Other Titles: Features of the dental status of children with chronic gastrointestinal pathology (review)
Authors: Клітинська, Оксана Василівна
Мочалов, Юрій Олександрович
Пупена, Наталія Василівна
Keywords: діти, захворювання, порожнина рота, система травлення
Issue Date: Jan-2014
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Медичний факультет, Кафедра дитячих хвороб із дитячими інфекціями
Citation: Клітинська О. В. Особливості стоматологічного статусу дітей із хронічною гастродуоденальною патологією (огляд літератуои) / О. В. Клітинська, Ю. О. Мочалов, Н. В. Пупена // Проблеми клінічної педіатрії. - 2014. - № 1. - С. 53-59.
Abstract: у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією. В сучасних умовах ріст соматичної патології сприяє розповсюдженню стоматологічних захворювань, у зв’язку з чим проблема поєднаних захворювань усе частіше стає предметом наукових досліджень. Наявність соматичних захворювань в організмі людини відчутно змінює етіологію і патогенез окремих стоматологічних захворювань. При поєднанні зазначених нозологічних форм характерним є взаємнообтяжувальний перебіг захворювань за рахунок наявності тісного функціонального зв’язку між ураженими органами. Враховуючи значне поширення стоматологічних захворювань серед дитячого населення України, проблема організації стоматологічної профілактики для дітей з хронічними захворюваннями травної системи постає більш гостро.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11031
ISSN: 1998-6475
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри стоматології дитячого віку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pkp_2014_1_9.pdfОсновна стаття761.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.