Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11060
Title: Спосіб підвищення чутливості до поліміксину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм
Authors: Пантьо, Валерій Валерійович
Коваль, Галина Миколаївна
Пантьо, Валерій Іванович
Keywords: антибіотикорезистентність, P. aeruginosa, поліміксин
Issue Date: 24-Apr-2016
Citation: Патент № 106332, МПК (2016.01) C12N 13/00 C12Q 1/06 (2006.01) C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до поліміксину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u 2015 09710; заявл. 7.10.2015; опубл. 24.04.2012, бюл. №8. – 6 с.
Abstract: Спосіб підвищення чутливості до поліміксину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм, який включає опромінення стандартної зависі культури (стандарт мутності 0,5 за Мак-Фарландом) Pseudomonas aeruginosa низькоінтенсивним лазером при безперервному режимі випромінювання, який відрізняється тим, що опромінення стандартної зависі культури Pseudomonas aeruginosa променем низькоінтенсивного лазера червоного діапазону при довжині хвилі 635 нм, щільності потужності 15 мВт/см2 з експозицією 180, 360 та 600 секунд здійснюється у м'ясопептонному бульйоні і опромінюють безпосередньо культури мікроорганізмів, які знаходяться на початку логарифмічної фази росту (16-24-годинна агарова або 5-6-годинна бульйонна культура), після чого культуру пересіюють на агар Мюллер-Хінтона у чашках Петрі та наносять стандартні комерційні мембранні диски, насичені антибіотиком і витримують після цього у термостаті при температурі 37 °С протягом 24 годин, далі вимірюють зони затримки росту за допомогою штангенциркуля та порівнюють отримані результати із контрольною групою (неопромінена культура), при цьому підвищення чутливості досліджуваних штамів Pseudomonas aeruginosa найбільш виражене за експозиції 180 секунд і відповідає щільності дози 2,7 Дж/см2.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11060
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поліміксин_клін_635нм.pdf163.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.