Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11066
Title: Сучасні погляди на вплив окремих представників мікрофлори на розвиток стоматологічних захворювань та уражень шлунково-кишкового тракту
Other Titles: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИКРОФЛОРЫ НА РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
CURRENT OPINIONS ON THE MICROFLORA IMPACT IN THE DEVELOPMENT OF DENTAL DISEASES AND GASTROINTESTINAL LESIONS
Authors: Клітинська, Оксана Василівна
Мочалов, Юрій Олександрович
Пупена, Наталія Василівна
Keywords: діти, мікрофлора, порожнина рота, захворювання, травлення
Issue Date: Nov-2014
Publisher: Науковий журнал «Молодий вчений»; Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Клітинська О. В. Сучасні погляди на вплив окремих представників мікрофлори на розвиток стоматологічних захворювань та уражень шлунково-кишкового тракту / О. В. Клітинська, Ю. О. Мочалов, Н. В. Пупена // Молодий вчений. - 2014. - № 11(14). - С. 217-220
Abstract: Стоматологічні захворювання є найпоширенішими захворюваннями в Україні. Сьогодні накопичений певний фактологічний матеріал, який дає підстави для створення нових теорій і концепцій щодо взаємодії сапрофітної, патогенної і умовно-патогенної мікрофлори в ході розвитку карієсу зубів, запальних уражень пародонта і слизової оболонки порожнини рота, а також дистальніших відділів травного каналу
Стоматологические заболевания являются самыми распространенными заболеваниями в Украине. Сегодня накоплен определенный фактологический материал, который дает основания для создания новых теорий и концепций по взаимодействию сапрофитной, патогенной и условно-патогенной микрофлоры в процессе развития кариеса зубов, воспалительных поражений пародонта и слизистой оболочки полости рта, а также дистальных отделов пищеварительного канала.
Today dental diseases are the most common in Ukraine. Today gained some factual material that gives rise to the creation of new theories and concepts of interaction saprophytes, pathogenic and conditionally pathogenic microflora in the development of dental caries, inflammatory lesions of periodontal and oral mucosa and distal parts of the gastrointestinal tract.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11066
ISSN: 2304-5809
2313-2167
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри стоматології дитячого віку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52.pdfОсновна стаття144.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.