Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11067
Title: РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ
Other Titles: РАЗРАБОТКА НОВИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ
ELABORATION NEW METHODS OF DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF BASIC ORAL HEALTH SURGICAL DISEASES MAXILLOFACIAL REGION CHILDREN
Authors: Харьков, Леонід Вікторович
Яковенко, Людмила Миколаївна
Чехова, Ірина Леонідівна
Конопляста, Світлана Юріївна
Нероденко, Наталія Іванівна
Коротченко, Геннадій Максимович
Єфіменко, Владислав Петрович
Кисельова, Наталія Валентинівна
Мочалов, Юрій Олександрович
Keywords: хірургічна стоматологія, захворювання, діти, незрощення, гемангіоми, СНЩС, верхня губа, піднебіння
Issue Date: Jan-2009
Publisher: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Citation: Харьков Л.В. РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ / Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова, С.Ю, Конопляста, Н.І. Нероденко, Г.М. Коротченко, В.П. Єфіменко, Н.В. Кисельова, Ю.О. Мочалов // Науковий вісник Національного медичногот університету імені О.О. Богомольця. - 2009. - № 1. - С. 113-117
Abstract: Удосконалення методів лікування та профілактики основних хірургічних стоматологічних за- хворювань щелепно-лицевої ділянки у 441 дитини досягнуто за рахунок розробки та впровадження в практику 7 способів хірургічного втручання, алгоритму діагностики та лікування захворювань СНЩС, гемангіом, вроджених вад губи та піднебіння
Усовершенствование методов лечения и профилактики основных хирургических стоматологи- ческих заболеваний челюстно-лицевой области у 441 ребёнка достигнуто за счет разработки и внедре- ния в практику 7 способов хирургических вмешательств, алгоритма диагностики и лечения заболеваний ВНЧС, гемангиом, врождённых несращений верхней губы и нёба.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11067
ISSN: 1998-3719
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdfОсновна стаття109.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.