Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11089
Title: Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності щодо корпоративних прав акціонерів підприємства
Other Titles: Theoretical and methodological aspects of formation of internal reporting concerning the corporate rights of shareholders of the company
Authors: Брадул, О. М.
Шепелюк, В. А.
Keywords: акціонери, бухгалтерський облік, внутрішня звітність, інформація, корпоративні права
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Брадул, О. М. Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності щодо корпоративних прав акціонерів підприємства [Текст] / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип.6. Ч. 1. – С. 48–51. – Бібліогр.: с. 51 (6 назв).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У роботі здійснено дослідження питань формування інформації щодо корпоративних прав у внутрішньої звітності в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз вимог акціонерів до внутрішньої звітності. Встановлено проблему задоволення інформаційних потреб акціонерів, на основі чого визначено склад необхідної інформації та можливість її формування за допомогою бухгалтерського обліку. Запропоновано підхід до формування інформації щодо корпоративних прав акціонерів у внутрішній звітності. Ключові слова: акціонери, бухгалтерський облік, внутрішня звітність, інформація, корпоративні права
In this paper we study the issues of formation of information about corporate rights for internal reporting in the current economic conditions. The analysis of shareholders ‘ demands for internal reporting. Set the challenge of meeting the information needs of shareholders, on the basis of which constituted the necessary information and the possibility of its formation with the help of accounting. The approach to the formation of the information concerning the corporate rights of shareholders for internal reporting. Key words: shareholders, accounting, internal accounting information and corporate law.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11089
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 6 Частина 1 - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.