Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11229
Title: Сполуки TI₄SnS₃(Se₃,Te₃), TI₄PbSe₃(Te₃), TI₂SnS₃, TI₄SnS₄: властивості та їх закономірності
Other Titles: Compounds TI₄SnS₃(Se₃,Te₃), TI₄PbSe₃(Te₃), TI₂SnS₃, TI₄SnS₄: properties and their regularities
Authors: Переш, Євген Юлійович
Малаховська, Тетяна Олександрівна
Сабов, Мар’ян Юрійович
Барчій, Ігор Євгенович
Кун, Г.В.
Keywords: термоелектричні властивості, фізико-хімічні властивості, кристалічні структури, напівпровідникове матеріалознавство
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Сполуки TI4SnS3(Se3,Te3), TI4PbSe3(Te3), TI2SnS3, TI4SnS4: властивості та їх закономірності [Текст] / Є. Ю. Переш, Т. О. Малаховська, М. Ю. Сабов та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Хімія / редкол.: С.Ю. Чундак (голова), І.Є. Барчій, С.М. Сухарев, В.Г. Лендєл та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 2 (34). – С. 20–23. – Бібліогр.: с. 23 (13 назв).
Series/Report no.: Хімія;
Abstract: У даній роботі представлені результати дослідження деяких фізико-хімічних та термоелектричних властивостей сполук TI₄SnS₃(Se₃,Te₃) і TI₄PbSe₃(Te₃). Властивості сполук TI₂SnS₃ і TI₄SnS₄ розглянуто окремо оскільки різні валентності Стануму в сполуках I і II призводять до суттєвої відмінності їх кристалічних структур, а, отже, і до різних властивостей окремо взятих типів сполук. З цієї ж причини не проводилась і порівняльна характеристика сполук I і II.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11229
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Хімія Випуск 2 (34) - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СПОЛУКИ Tl4SnS3(Se3,Te3), Tl4PbSe3(Te3), Tl2SnS3, Tl4SnS4.pdf358.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.