Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11290
Title: Говоріння як мета і засіб комунікативного навчання іноземній мові в процесі міжкультурного іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічних та технічних спеціальностей
Other Titles: Speaking as a means of purpose and communicative foreign language teaching in the process of intercultural foreign language communication of future specialists of economic and technical specialties
Authors: Бичок, Алла Володимирівна
Keywords: говоріння, діалог, монолог, ситуація, навчання, мовлення, студенти, діяльність
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Бичок, А. В. Говоріння як мета і засіб комунікативного навчання іноземній мові в процесі міжкультурного іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічних та технічних спеціальностей [Текст] / А. В. Бичок // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 32. – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 24 (3 назви).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті проаналізовано термін «говоріння» як продуктивний вид мовленнєвої діяльності. Досліджено особливості навчання говорінню. Виокремлено основні етапи навчання діалогічного та монологічного мовлення. Головною метою іноземної мови як дисципліни є формування комунікативної компетенції та оволодіння студентами умінням усного спілкування іноземною мовою. Все навчання говорінню відбувається на основі та за допомогою ситуацій. На вибір тематики впливають комунікативні професійно спрямовані ситуації, які можуть бути як однотемними, так і політемними. Ключові слова: говоріння, діалог, монолог, ситуація, навчання, мовлення, студенти, діяльність.
In the article the term "speaking" as a productive kind of speech activity has been considered. The features of teaching speaking have been defined. The author has determined the basic stages of learning dialogue and monologue speech. The main goal of foreign language courses is to develop communicative competence and mastering the ability of oral communication in a foreign language. All training is based on speaking and using situations. Key words: speaking, dialogue, monologue, situation, learning, speech, students, and activities.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11290
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 32 - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.