Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11308
Title: Професійна освіта жінок у Закарпатті (1919–1939 рр.)
Other Titles: Professional education of women in Transcarpathia (1919 – 1939 yr.)
Authors: Дацків, Ірина Євгенівна
Keywords: професійна освіта, жіноча освіта, Закарпаття, педагогічний напрям, медичний напрям, комерційний напрям
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Дацків, І. Є. Професійна освіта жінок у Закарпатті (1919–1939 рр.) [Текст] / І. Є. Дацків // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 32. – С. 68–73. – Бібліогр.: с. 72 (16 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті зроблено дослідження становлення і розвитку освіти жінок в Закарпатті (1919-1939 рр). Виявлені регіональні особливості професійної жіночої освіти: незначну кількість навчальних закладів усіх типів, їх жорстку мадяризацію та чітко виражену конфесійну спрямованість змісту виховного процесу. Визначено роль жіночої професійної освіти у культурно-освітньому розвитку жіноцтва, усвідомлення ним своєї ролі та місця в тогочасному суспільстві, у поліпшенні соціально-економічного і культурного становища кожної закарпатської сім’ї. Виділено напрямки професійної освіти жінок: педагогічний, медичний, комерційний, кравецький, ткацький, килимарський, пекарський, аграрний та ін. Ключові слова: професійна освіта, жіноча освіта, Закарпаття, педагогічний напрям, медичний напрям, комерційний напрям.
The article studies the formation and development of women's education in Transcarpathia (1919-1939). We have identified regional features of professional women's education: a few educational institutions of all types, rigid magyarization and distinct confessional orientation of the educational process. We have distinguished the role of women's vocational training in the cultural and educational development of women, the awareness of its role and its place in contemporary society, in improvement of the socio-economic and cultural situation of each Transcarpathian family. The areas of women’s vocational education were highlighted: educational, medical, commercial, sewing, weaving, carpeting, baking, agriculture and others. Key words: vocational education, women’s education, Transcarpathia, teaching area, medical area, commercial area.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11308
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 32 - 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЖІНОК У ЗАКАРПАТТІ (1919 – 1939 рр.).pdf182.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.