Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11322
Title: Ендоваскулярні втручання з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Попович, Ярослав Михайлович
Русин, Василь Васильович
Keywords: оклюзійно-стенотичне ураження, критична ішемія тканин нижніх кінцівок, рентгеноконтрастна ангіографія, черезшкірна балонна ангіопластика
Issue Date: 2013
Publisher: Клінічна хірургія
Citation: Ендоваскулярні втручання з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок / Русин В.І., Корсак В.В., Попович Я.М. [та ін.]// Клін. хірургія. – 2013. – № 3. – С. 35 – 39. (Міжнародні науковометричні бази: SciVerseScopus, EBSCOhost, GoogleScholar, IndexMedicus, Medline та ін.) Імпакт-фатор 0,103 (2015). Веб-сайт: hppt: www.hirurgiya.com.ua
Series/Report no.: № 3;
Abstract: Проаналізовані результати обстеження й лікування 12 хворих з приводу критичної ішемії тканин нижніх кінцівок (ЯК) за оклюзійно-стенотичного ураження судин стегново-підколінно -гомілкового сегмента (СПГС), яким виконані мініінвазивні ендоваскулярні втручання. Комплексне клініко-інструмен-тальне обстеження пацієнтів (ультразвукове дуплексне сканування, рентгеноконтрастна ангіографія, мультиспіральна комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням) дало можливість обгрунтувати показання до виконання ендоваскулярних втручань з приводу критичної ішемії НК. Прохідність зони реконструкції після здійснення ендоваску-лярної черезшкірної балонної ангіопластики у строки спостереження до 1 року відзначена у 9 (75%) пацієнтів, зберегти НК вдалося у 10 (83,3%).
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11322
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кл хир 3.pdf73.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.