Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11357
Title: Праксеологічний підхід як інноваційна основа вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
Other Titles: Praxeological approach as innovative basis to improve the professional skills of future social workers
Authors: Поліщук, Віра Аркадіївна
Keywords: соціальний працівник, професійна підготовка, майбутній соціальний працівник, праксеологічний підхід, суть праксеологічного підходу, функції праксеологічного підходу, удосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Поліщук, В. А. Праксеологічний підхід як інноваційна основа вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] / В. А. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 32. – С. 148–150. – Бібліогр.: с. 150 (3 назви).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті розкрито підходи наукових шкіл щодо трактування суті праксеологічного підходу; характеризовано суть і функції праксеологічного підходу, проаналізовано можливості використання праксеологічного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Особливу увагу приділено аналізу можливостей використання праксеологічного підходу щодо формування у суб’єктів цього процесу (викладачів вищого навчального закладу, соціальних працівників, задіяних до професійної підготовки майбутніх фахівців, студентів) вміння обирати ефективні технології його реалізації з оптимізацією ресурсних витрат, а також уміння результативно планувати й виконувати фахову діяльність в майбутньому. Ключові слова: соціальний працівник, професійна підготовка, майбутній соціальний працівник, праксеологічний підхід, суть праксеологічного підходу, функції праксеологічного підходу, удосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.
This article deals with scientific schools approaches concerning the interpretation of praxeological approach; it characterizes the essence and function of the praxeological approach. The author has analyzed the possibility of praxeological approach using in the future social workers training. Particular attention has been paid to the analysis of the possibilities of the praxeological approach using in forming of this process (university teachers, social workers, who are involved in future professionals training, students) ability to choose the effective technologies for its implementation with the resource costs optimization, and the ability to effectively planing and performing professional activities in the future. Key words: social worker, vocational training, future social worker, praxiological approach, the essence of the praxeological approach, praxeological approach features, professional training of future social workers.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11357
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 32 - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.