Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11577
Title: Спосіб діагностики деструктивних форм періодонтиту
Authors: Жеро, Наталія Іванівна
Помойницький, Віктор Григорович
Keywords: періодонтит, рентгенологічна діагностика
Issue Date: 15-Jul-2003
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності ("Укрпатент")
Citation: Опис до деклараційного патенту на винахід UA 58283
Abstract: Спосiб дiагностики деструктивних форм періодонтиту Використання: винахід відноситься до медицини, зокрема, до визначення, вимірювання чи реєстрації для діагностичних цілей, переважно з використанням цифрової обробки рентгенівського зображення, та може бути використаним у стоматології. Сутність: у відомому способі рентгенологічної дiагностики деструктив-них форм періодонтиту, який містить одержання цифрового рентгенівського зображення, візуальну оцінку геометричних розмірів, оптичної щільності зони ураження, визначення наявності та характеру деструкції, у відповідності з винаходом, додатково перед визначенням наявності та характеру деструкції за даними оптичної щільності та площі зони ураження, як гістографічних аргументів, формують функцію деструкції періодонту та альвеолярної кістки з її подальшим аналізом. Технічний результат: розширення показань до консервативного лікування, підвищення точності та інформативності при використанні шляхом поглиблення інтерпретації цифрових рентгенівських зображень періапікальних тканин і кількісної оцінки їх геометричних і оптичних характеристик.
Description: Формула винаходу та опис об'єкту
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11577
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри стоматології післядипломної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент_винахід.pdf346.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.