Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11578
Title: Спосiб диференційної дiагностики деструктивних форм періодонтиту
Other Titles: Method for Differential Diagnosis of Destructive Forms of Periodontitis
Authors: Жеро, Наталія Іванівна
Keywords: періодонтит, деструктивні форми, дентальна рентгенографія
Issue Date: 15-Sep-2005
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності ("Укрпатент")
Citation: Опис до деклараційного патенту на корисну модель UA 9186U
Abstract: Використання: корисна модель відноситься до медицини, зокрема, до визначення, вимірювань чи реєстрації з діагностичною метою, наприклад, з використанням цифрової обробки рентгенівського зображення та може бути використаною в стоматології. Сутність: спосіб диференційної дiагностики деструктивних форм періодонтиту, містить одержання цифрового рентгенівського зображення, візуальну оцінку геометричних розмірів і оптичної щільності зони ураження, побудову гістограм розподілу оптичної щільності в зоні ураження та визначення наявності й характеру деструкції, причому, додатково, після розподілу оптичної щільності цифрового рентгенівського зображення зони ураження, вираховують інформаційні параметри «зони зацікавленості» та показник відносної ентропії, а значення показника ідентифікують з формами відомих і підтверджених комісійно дентальних рентгенограм, характерними для гранульоми, кістогранульоми чи кісти. Технічний результат: підвищення точності (до 95,4%) та інформативності шляхом використання інформаційно-ентропійного аналізу цифрового рентгенівського зображення.
Description: Формула корисної моделі та опис винаходу
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11578
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри стоматології післядипломної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент_корисна модель.pdf226.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.