Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11617
Title: Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури
Authors: Міца, Олександр Володимирович
Keywords: Математичне моделювання, Оптимізаційні методи
Issue Date: 2004
Citation: Міца Олександр Володимирович. Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури: автореферат... канд. техн. наук: 01.05.02 / Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2004.
Abstract: Розроблено математичну модель частково неоднорідної плівки. Досліджено вплив часткової неоднорідності на спектральні характеристики одиничних четвертьхвильового і напівхвильового шарів, відрізаючих, вузькосмугових та широкосмугових фільтрів. Розроблено математичну модель неоднорідної плівки із різними закономірностями розподілу показника заломлення. Досліджено оптимальні профілі неоднорідної плівки при здійсненні просвітлення низькозаломлюючої і високозаломлюючої підкладинок в різних спектральних діапазонах. Наведено порівняльну характеристику просвітлення підкладинок неоднорідним шаром і одно-, дво-, три- та чотиришаровими структурами. Визначено найбільш ефективні методи для розв’язання наведених обернених задач синтезу оптичних шаруватих структур, вибираючи за критерій надійність та швидкодію. За допомогою методу Монте-Карло досліджено їх стійкість. Для розрахунку спектральних характеристик і оптимізації запропонованих моделей було розроблено відповідне програмне забезпечення.
Type: Text
Publication type: Стаття
Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11617
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри інформаційних управляючих систем та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04MOVPOS.pdf410.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.