Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКорсак, В’ячеслав Васильович-
dc.contributor.authorРусин, Василь Васильович-
dc.contributor.authorПекарь, Михайло Іванович-
dc.contributor.authorГорленко, Федор Вікторович-
dc.contributor.authorМашура, Валерій Володимирович-
dc.contributor.authorЛангазо, О.В.-
dc.date.accessioned2017-02-13T08:24:42Z-
dc.date.available2017-02-13T08:24:42Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationХірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок із використанням методів поєднаної прямої та непрямої реваскуляризації [Текст] / В. В. Корсак, В. В. Русин, М. І. Пекарь та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (голова), З.Й. Фабрі та ін. – Ужгород : Спектраль, 2016. – Вип. 2 (54). – С. 95-100. – Бібліогр.: с. 100 (15 назв).uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11820-
dc.description.abstractУ роботі вивчено та проаналізовано результати комплексного обстеження та хірургічного лікування 116 хворих, яким виконано поєднані методи прямої та непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок (шунтуючі операції, профундопластика та роторна реваскуляризаційна остеотрепанація). Поєднання прямих та непрямих методів реваскуляризації забезпечує позитивний результат у віддаленому післяопераційному періоді, значно покращує колатеральний (обхідний) кровотік та гемомікроциркуляцію внаслідок стимуляції неоангіогенезу і збільшує показник збережених кінцівок. Ключові слова: хронічна критична артеріальна ішемія, стегново-підколінно-гомілковий сегмент, прямі та непрямі реваскуляризаційні хірургічні втручання, вакуум та мегот-терапія.uk
dc.description.abstractThe paper analyzed the results of complex examination and surgical treatment of 116 patients who underwent combined direct and indirect methods of lower limb revascularization (bypass surgery, profundoplasty and rotation revascularization osteotrepanation of tibia). The combination of direct and indirect methods of revascularization provides a positive result in the late postoperative period, significantly improves the collateral circulation and microcirculation by stimulating neoangiogenesis and increases the rate of saved limbs. Key words: сhronic critical arterial ischemia, femoropopliteal segment-shin, direct and indirect revascularization surgical intervention, maggot and vacuum therapy.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherТОВ "Спектраль"uk
dc.relation.ispartofseriesМедицина;-
dc.subjectхронічна критична артеріальна ішеміяuk
dc.subjectстегново-підколінно-гомілковий сегментuk
dc.subjectпрямі та непрямі реваскуляризаційні хірургічні втручанняuk
dc.subjectвакуум та мегот-терапіяuk
dc.titleХірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок із використанням методів поєднаної прямої та непрямої реваскуляризаціїuk
dc.title.alternativeSurgical treatment of critical lower limb ischemia using a combination of direct and indirect methods of revascularizationuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтаттяuk
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (54) - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.