Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11826
Title: Результати діагностики та хірургічного лікування варикотромбофлебіту у хворих із хронічною венозною недостатністю в стадії декомпенсації
Other Titles: Results of diagnosis and surgical treatment of varicothrombophlebitis in patients with chronic venous insufficiency in the decompensation
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Русин, Василь Васильович
Калинич, Степан Степанович
Кочмарь, Олександр Михайлович
Носенко, Олександр Анатольевич
Keywords: хронічна венозна недостатність, гострий варикотромбофлебіт, посттромбофлебітичний синдром, відкрита трофічна виразка, вакуум-терапія, велика підшкірна вена, мала підшкірна вена
Issue Date: 2016
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Результати діагностики та хірургічного лікування варикотромбофлебіту у хворих із хронічною венозною недостатністю в стадії декомпенсації [Текст] / В. І. Русин, В. В. Корсак, В. В. Русин та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (голова), З.Й. Фабрі та ін. – Ужгород : Спектраль, 2016. – Вип. 2 (54). – С. 124-129. – Бібліогр.: с.128-129 (8 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: У хірургічній клініці Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака (ЗОКЛ) у м. Ужгороді проліковано 80 хворих із декомпенсованою хронічною венозною недостатністю, ускладненою гострим варикотромбофлебітом великої та малої підшкірних вен. В залежності від причини виникнення трофічних виразок всі хворі були поділені на дві групи. Перша група включала 41 пацієнта з відкритими трофічними виразками, що виникли на фоні варикозної хвороби. Друга група включала 39 пацієнтів з відкритими трофічними виразками, що виникли на фоні перенесеного посттромбофлебітичного синдрому. Особливістю лікування цих пацієнтів, при відсутності загрози переходу тромботичного процесу на глибоку венозну систему, було розподіл його на два етапи. На першому етапі виконувалась санація виразки методом вакуумування, на другому – проводились етіопатогенетичні втручання на венозній системі нижніх кінцівок. При загрозі переходу тромботичного процесу на глибоку венозну систему чи наявності флотуючих тромбів у глибокій венозній системі і/або тромбозі литкових вен виконували термінове оперативне втручання. Також встановлено, що застосування вакуум-терапії покращує перебіг усіх стадій ранового процесу, прискорюючи загоєння трофічних виразок. Ключові слова: хронічна венозна недостатність, гострий варикотромбофлебіт, посттромбофлебітичний синдром, відкрита трофічна виразка, вакуум-терапія, велика підшкірна вена, мала підшкірна вена.
In the Surgical Clinic of Transcarpathian Regional Clinical Hospital named after A. Novak, Uzhhorod treated 80 patients with chronic venous insufficiency in the decompensation complicated by acute varicothrombophlebitis of large and small saphenous vein. Depending on the cause of venous ulcers, all patients were divided into two groups. The first group includes 41 patients with open trophic ulcers, arisen against the background of varicose veins. The second group included 39 patients with open trophic ulcers, arisen against the background of suffering postthrombophlebitic syndrome. The peculiarity of the treatment of these patients in the absence of the threat of thrombotic transition process in the deep venous system was its distribution into two phases. The first phase was carried out by vacuuming sanitation ulcers, the second – held intervention on the venous system of the lower extremities. With the threat of thrombotic transition process in the deep venous system or presence of flotation of blood clots in the deep venous system and / or venous thrombosis of sural vein performed emergency surgery. Also found that the use of vacuum therapy course improves all phases of wound healing, accelerating the healing of venous ulcers. Key words: chronic venous insufficiency, acute varicothrombophlebit, postthrombophlebitic syndrome, open trophic ulcers, vacuum therapy, large saphenous vein, small saphenous vein.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11826
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (54) - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.