Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11853
Title: Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих на цироз печінки гепадіфом та тіотриазоліном
Other Titles: The comparative evaluate of efficiency on medical treatment by gepadif and thiotriazolin in patients with liver cirrhosis
Authors: Архій, Емілія Йосипівна
Русин, Василь Іванович
Сірчак, Єлизавета Степанівна
Keywords: цироз печінки, гепадіф, тіотриазолін
Issue Date: 2009
Publisher: ПП Данило С.І.
Citation: Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих на цироз печінки гепадіфом та тіотриазоліном [Текст] / Е. Й. Архій, В. І. Русин, Є. С. Сірчак // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина. – Ужгород: ПП Данило С.І., 2009. – Вип. 36. – С. 7–10. – Бібліогр.: с. 10 (6 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: В статті наведено результати порівняльної оцінки ефективності лікування 39 хворих на цироз печінки гепадіфом та тіотриазоліном. Хворих розподілили на дві клінічні групи залежно від призначеного гепатопротектора. Хворі І групи (19 хворих) на фоні базисного лікування цирозу печінки отримували гепадіф (5 днів внутрішньовенно краплинно, з подальшим переходом на пероральний прийом препарату протягом 1 місяця). Хворі ІІ групи (20 хво-рих) в якості гепатопротектора отримали тіотриазолін (5 днів внутрішньом‟язево, з подальшим переходом на табле-тований прийом препарату протягом 1 місяця). Виявили кращу клініко-лабораторну динаміку у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням гепадіфу порівняно із тіотриазоліном. Ключові слова: цироз печінки, гепадіф, тіотриазолін
The influence of gepadif and thiotriazolin in patients with liver cirrhosis was studied. The traditional treatment and gepadif was prescribed to patients of the 1 group and the 2 group aside from this received thiotriazolin. It was determined that use of combination of traditional treatment and gepadif had better influence on patients then prescribed combination traditional treatment and thiotriazolin alone. In the I group the improvement of the clinical symptoms was registered already at the 3-5 day of treatment and the biochemical indices – at the 10-14 day of treatment. That is why the gepadif is perspective drug in composite therapy of patients with liver cirrhosis. Key words: liver cirrhosis, gepadif, thiotriazolin
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11853
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 36 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.