Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11960
Title: Стан профілактики тромбоемболічних ішемічних інсультів у хворих із фібриляцією передсердь у м. Ужгород
Other Titles: State of prevention of thromboembolic ischemic stroke in patients with atrial fibrillation
Authors: Рішко, Олександр Адальбертович
Шютєв, Мігаль Мігальович
Светелскі, Б.Л.
Фабіан, Б.Т.
Keywords: фібриляція передсердь, тромбоемболічний ішемічний інсульт, профілактика
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Стан профілактики тромбоемболічних ішемічних інсультів у хворих із фібриляцією передсердь у м.Ужгород [Текст] / О. А. Рішко, М. М. Шютєв, Б. Л. Светелскі, Б. Т. Фабіан // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / голов. ред. А.С.Головацький. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип. 37. – С. 128–130. – Бібліогр.: с. 130 (6 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: З метою вивчення стану профілактики тромбоемболічних ішемічних інсультів у осіб із фібриляцією передсердь були проаналізовані історії хвороби пацієнтів, які знаходились на лікуванні у відділенні судинної неврології Ужгородської центральної міської клінічної лікарні з діагнозом інсульту в 2007-2008 роках. Встановлено, що однією з причин високої частоти тромбоемболічних інсультів (27% всіх та 46% ішемічних інсультів) у м. Ужгород є неналежна антитромботична терапія хворих із фібриляцією передсердь. Тільки 23,3% з них отримували антикоагулянти, тільки 5,2% – контролювали адекватність їх дози. Ключові слова: фібриляція передсердь, тромбоемболічний ішемічний інсульт, профілактика
With the purpose of study of the state of prevention of thromboembolic ischemic stroke at patients with atrial fibrillation, the history of patients, which were treated in the vascular neurology department of the Central City Hospital of Uzhgorod with the diagnosis of stroke in 2007-2008 years, have been analysed. It was discovered that one of the reasons of high environment of thromboembolic stroke (27% of all and 46% of ischemic strokes) in Uzhgorod is inadequate antithrombotic therapy of patients with atrial fibrillation. Only 23,3% of them got anticoagulants, and only at 5,2% of patients the adequacy of its dosage was controlled. Key words: atrial fibrillation, thromboembolic ischemic stroke, prevention
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11960
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 37 - 2009
Наукові публікації кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.