Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/120
Title: Конституційний контроль (нагляд) як основний засіб правової охорони конституції
Authors: Переш, Іван Євгенійович
Keywords: 12.00.01, 12.00.02, Конституційний контроль, конституційний нагляд, правова охорона Конституції
Issue Date: 25-Dec-2008
Publisher: Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Переш І.Є. Конституційний контроль (нагляд) як основний засіб правової охорони конституції / І.Є. Переш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 11. - Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2008. – С. 172-174. (стаття, фахове видання).
Abstract: Наукова стаття присвячена дослідженню конституційного контролю (нагляду), який виступає важливим атрибутом сучасного демократичного конституційного ладу, розкриває співвідношення термінів конституційний контроль та нагляд, без яких недопустиме підтримання конституційної законності і які забезпечують функціонування конституції держави як вищого нормативного акту безпосередньої дії, та виступають основними засобами її захисту.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/120
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Право 11_2008.pdf4.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.