Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12085
Title: Україна в системі європейської інтеграції
Other Titles: Ukraine in European integration
Authors: Приходько, Володимир Панасович
Палінчак, Микола Михайлович
Матішак, Петр
Мачкінова, Моніка
Химинець, Володимир Васильович
Шинкар, Віктор Андрійович
Дяченко, Борис Іванович
Брензович, Катерина Степанівна
Ерфан, Єва Алоїсівна
Бобрик, Валентин Олександрович
Голонич, Ян
Єгорова, Ольга Олександрівна
Король, Марина Михайлівна
Кушнір, Наталія Олексіївна
Рошко, Світлана Михайлівна
Машкара-Чокнадій, Вікторія Василівна
Савка, Віталій Янович
Цалан, Мирослава Іванівна
Цімболинець, Ганна Іванівна
Шумлянська, Інна Андріївна
Яцко, Грета Василівна
Сабов-Бедирова, Ніколетта Олександрівна
Keywords: Європейський Союз, інтеграція, Україна, European Union, integration, Ukraine
Issue Date: 2016
Publisher: Ужгород: ТОВ «РІК-У»
Citation: Україна в системі європейської інтеграції [Текст]: Монографія. Навчальний посібник / М. Палінчак, В. Приходько, В. Химинець та ін. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – 344 с.: табл., рис. – (Серія «Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини». Випуск 3).
Abstract: У монографії в логічній послідовності: «теоретичні основи – практика – власні оцінки - дискусійні питання» розглянуто актуальні проблеми інтеграції України, її економіки та політичних і громадянських інституцій до європейського співтовариства у її політико-правовому,зовнішньоеко номічному, територіально-виробничому та інноваційно-інвестиційному вимірах. У доданому навчальному посібнику-практикумі подані контрольні запитання, які дають можливість забезпечити всебічну підготовку читачів до вирішення практичних завдань в реальному секторі еконо-міки. У додатках наведена законодавча база,офіційна та корпоративна статистика та презентації.
The book in a logical sequence: "the theoretical foundations – practice - own assessment - controversial issues " discussed topical issues europian integration of Ukraine, its economy and political and civil institutions of the European Community in its political legal, external, innovation and investment dimensions. In the attached practical , workshops submitted a counter-question, which enable to provide comprehensive training readers to solve practical problems in the real economy. The annex provides the legal framework, official statistics and presentations.
Description: Для студентів спеціальностей економіки та державного управління вищих начальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх зацікавлених проблемними питаннями європейської інтеграції
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12085
ISBN: 978-617-7404-24-7
Appears in Collections:Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UKRAINE IN EUROPEAN INTEGRATION.pdf7.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.