Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12093
Title: Діагностика та хірургічне лікування синдромів обкрадування у пацієнтів з хронічними порушеннями мозкового кровообігу
Other Titles: Diagnosis and surgical treatment of steal syndromes and patients with chronic brain blood flow dysfunctions
Authors: Корсак, В’ячеслав Васильович
Борсенко, М.І.
Keywords: синдром хребтово-підключичного обкрадування, вертебро-базилярна недостатність, підключична артерія, ультразвукова доплерографія
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Діагностика та хірургічне лікування синдромів обкрадування у пацієнтів з хронічними порушеннями мозкового кровообігу [Текст] / В. В. Корсак, М. І. Борсенко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / голов. ред. А.С.Головацький. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип. 37. – С. 217–222. – Бібліогр.: с. 221–222 (30 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Представлена робота містить узагальнений опис більшості з сучасних методів діагностики та хірургічного лікування синдромів обкрадування, наводиться доцільність їх використання при різних формах ураження плечо- головних (брахіоцефальних) артерій. Авторами наголошується необхідність використання цих методів із метою по- кращення кровопостачання головного мозку при синдромах обкрадування. Ключові слова: синдром хребтово-підключичного обкрадування, вертебро-базилярна недостатність, підключична артерія, ультразвукова доплерографія
The present study contains an overall description of the majority of modern methods for diagnosis and surgical treatment of steal syndromes; it justifies the necessity of their application at different types of brachiocefalic arteries insults. The Authors note the necessity of these methods’ application for the improvement of brain perfusion during the steal syndromes. Key words: subclavian vertebral steal syndrome, vertebro-basilar failure, subclavial artery, ultrasound dopplercardiometry
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12093
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 37 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.