Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12245
Title: Концепція сталого розвитку регіону: передумови формування та фактори впливу
Other Titles: The concept of sustainable development of the region: preconditions of formation and factors of influence
Authors: Жученко, А. М.
Keywords: сталий розвиток, людський потенціал, конкурентоспроможність, інновації, підприємництво
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Жученко, А. М. Концепція сталого розвитку регіону : передумови формування та фактори впливу [Текст] / А. М. Жученко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород: Гельветика, 2016. – Вип.9. – С. 63–66. – Бібліогр.: с. 66 (6 назв).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті подано авторське бачення проблем розвитку регіону на засадах сталого розвитку. Приділено ува- гу таким факторам, як рівень людського потенціалу, конкурентоспроможність та інновації, що постають ключовими в розвитку регіону на сучасному етапі, у результаті чого концепція сталого розвитку повинна формуватися на ефективно- му використанні ресурсів, упровадженні передових інноваційних технології в енергоємне і матеріалоємне виробництво продукції і послуг, розвитку інфраструктури. Ключові слова: сталий розвиток, людський потенціал, конкурентоспроможність, інновації, підприємництво.
The article presents the author's vision of problems of regional development on the principles of sustainable development. Attention is paid to factors such as the level of human potential, competitiveness and innovation appear as key in the development of the region at the present stage. Bringing the concept of sustainable development should be sought on efficient use of resources, the introduction of advanced and innovative technologies in energy-intensive and material products and services, the development of infrastructure. Key words: sustainable development, human potential, competitiveness, innovation, entrepreneurship.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12245
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 9 - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.