Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12265
Title: Розподіл інвестицій за соціально-економічними районами України
Other Titles: Distribution of social investment-economic region of Ukraine
Authors: Ярош, Ю. О.
Keywords: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, соціально-економічний район, регіон
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Ярош, Ю. О. Розподіл інвестицій за соціально-економічними районами України [Текст] / Ю. О. Ярош // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 10 Ч. 2. – С. 146–152. – Бібліогр.: с. 151–152 (10 назв).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті проаналізовано загальний обсяг інвестицій з України та надходження прямих іноземних інвестицій до України. Визначено основні країни-інвестори, вказано частку надходжень від загального обсягу інвестицій. Розглянуто надходження інвестицій у регіони України та надано характеристику кожного соціально-економічного району. Проаналізовано напрям прямих іноземних інвестицій за сферами економічної діяльності в Україні. Визначено напрями інвестиційних потоків та проблеми активізації інвестиційної діяльності в регіонах. Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, соціально-економічний район, регіон.
The article analyzes the total investment from Ukraine and foreign direct investment to Ukraine. The main countries-investors and listed share income from total investments. To consider the flow of investments in the regions of Ukraine and to description of each socio-economic region. Analyzed the trend of foreign direct investment on areas of economic activity in Ukraine. The directions of investment flows and stimulate investment issues in the region. Key words: Investment, FDI, investment area, socio-economic area, region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12265
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 10 Частина 2 - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.