Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12329
Title: Професійна діяльність адвоката – це правова, юридична чи професійна правнича допомога?
Other Titles: Professional activities of lawyer – it legal, juridical or professional law help?
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: адвокат, адвокатська діяльність, правова допомога, юридична допомога, професійна правнича допомога
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Заборовський, В. В. Професійна діяльність адвоката – це правова, юридична чи професійна правнича допомога? [Текст] / В. В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право / гол.ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – Т. 2, Вип. 38. – С. 140–145. – Бібліогр.: с. 144–145 (41 назва). – Рез. укр., рос., англ.
Series/Report no.: Право;
Abstract: У статті автором розкривається етимологічна сутність слів «право», «юридичний», «правничий». З’ясовується співвідношення між поняттями «правова допомога», «юридична допомога» та «професійна правнича допомога», зокрема в аспекті здійснення адвокатом своєї професійної діяльності. Робиться висновок, що ключовим моментом в розмежуванні вказаних понять є поняття «допомога» (яке ми розглядаємо як сприяння особі, яка перебуває в складній (проблемній) правовій ситуації), але основна увага повинна приділятися саме терміну «професійна», за допомогою якого законодавець фактично гарантує належне надання особі такої допомоги. Робиться висновок, що діяльність адвоката може характеризуватися шляхом використання понять «правова допомога», «юридична допомога», «правнича допомога», але обов’язково у поєднанні із терміном «професійна». Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, правова допомога, юридична допомога, професійна правнича допомога.
In the article the author reveals the essence of etymology of the words “right”, “legal”, “Jurisprudence”. It turns out the relationship between the concepts of “legal assistance”, “juridical assistance” and “professional law help”, particularly in the aspect of the lawyer of their professional activities. It is concluded that the key moment in the delineation of these concepts is the notion of “aid” (which we regard as an aid to a person in the complex (problem) the legal situation), but the focus should be exactly the term “professional”, with which the legislator actually ensures the proper provision of the face of such assistance. It concludes that the activities of a lawyer can be characterized by the use of the concepts of “legal assistance”, “juridical assistance” and “professional law help”, but always in conjunction with the term “professional”. Key words: lawyer, lawyer activity, legal assistance, juridical assistance, professional law help.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12329
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 38. Том 2. - 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА – ЦЕ ПРАВОВА.pdf304.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.