Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12394
Title: Інноваційний потенціал регіонів України
Other Titles: Innovative potential of Ukraine’ regions
Authors: Полякова, Ю. В.
Keywords: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційна активність, регіон, регіональний рівень управління
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Полякова, Ю. В. Інноваційний потенціал регіонів України [Текст] / Ю. В. Полякова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Cерія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 6 Ч. 2. – С. 168–171. – Бібліогр.: с. 171 (4 назви).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: Статтю присвячено розгляду теоретичних та практичних аспектів формування і розвитку інноваційного потенціалу регіонів. Проведено аналіз динаміки показників, що характеризують інноваційну діяльність в Україні. Здійснено інтегральну оцінку інноваційного потенціалу регіонів України. На основі проведеного дослідження розроблено комплекс заходів щодо активізації інноваційної діяльності та зміцнення інноваційного потенціалу на регіональному рівні. Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційна активність, регіон, регіональний рівень управління.
The article deals with the theoretical and practical aspects of the formation and development of the innovative potential of regions. The dynamics of indicators of the innovation activities in Ukraine is analysed. The integrated estimation of innovation potential of regions of Ukraine is presented. On the basis of the delivered research, a set of measures is developed to enhance the innovation activities and to strengthen the innovation potential at regional level. Key words: innovation, innovation activities, innovation potential, innovation activity, region, regional level of management.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12394
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 6 Частина 2 - 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.pdf452.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.