Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12412
Title: Венозні тромбоемболічні ускладнення у абдомінальній хірургії
Other Titles: Venous thromboemolitic complications in abdominal surgery
Authors: Русин, Василь Іванович
Левчак, Юрій Адальбертович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Болдіжар, Патріція Олександрівна
Keywords: венозні тромбоемболічні ускладнення, фактори ризику венозних тромбозів, тромбоемболія легеневої артерії, профілактика венозних тромбозів
Issue Date: 2009
Publisher: ПП Данило С.І.
Citation: Венозні тромбоемболічні ускладнення у абдомінальній хірургії [Текст] / В. І. Русин, Ю. А. Левчак, В. В. Корсак, П. О. Болдіжар // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина. – Ужгород: ПП Данило С.І., 2009. – Вип. 36. – С. 117–120. – Бібліогр.: с. 120 (5 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: В Україні тромбоемболія легеневої артерії ускладнює 0,1-0,3 % хірургічних втручань та являється причи-ною 20-40% летальних випадків. За останні 10 років ми пролікували 233 пацієнта, у яких операційні втручання на органах черевної порожнини ускладнилися тромботичним процесом у системі нижньої порожнистої вени. Для зручності визначення ризику ВТЕУ користувалися системою прогнозування згідно нарахування балів за кожний критерій. Аналізуючи результати операційних втручань слід відмітити, що при тромботичних ураженнях поверхне-вих вен у пацієнтів, які оперовані з приводу абдомінальної патології, найбільш надійним методом профілактики ТЕЛА є традиційна венектомія. Показання до кросектомії, як самостійного виду втручання, повинні бути суттєво обмежені. При тромботичному ураженні глибоких вен суть втручаннь зводиться до ургентного видалення флотую-чих тромбів та запобіганню поширення тромботичного процесу на суміжні венозні басейни. Ключові слова: венозні тромбоемболічні ускладнення, фактори ризику венозних тромбозів, тромбоемболія легеневої артерії, профілактика венозних тромбозів
In Ukraine pulmonary embolism (PE) complicates 0,1-0,3 % of surgeries and in 20-40% is reason of lethal cases. For the last 10 years we treated 233 patients. Surgical interventions on abdominal cavity in these patients have been complicated by a thrombosis in the cava inferior venous system. For the easiness of venous thromboembolitic complications risk determination we used prognostication system according to the extra charge of marks for every criterion. While analyzing the results of surgical treatment it is necessary to point out, that traditional phlebectomy in patients with superficial veins thrombosis, who were operated with abdominal pathology, is the most reliable method of PE prevention. Indications to the crossektomy, as to the independent technique, have to be substantially limited. In case of deep venous thrombosis surgical approach is the next – to delete floating thrombus and prevent thrombosis distribution on contiguous venous pools. Key words: venous thromboembolitic complications, venous thrombosis prognostic criteria, pulmonary embolism, venous thrombosis prevention
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12412
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 36 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.