Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12500
Title: Перспективи розвитку агропродовольчого комплексу України в концепції технологічної сингулярності
Other Titles: Prospects of development of Ukrainian agroindustrial complex in the concept of technological singularity
Authors: Гончаренко, І. В.
Keywords: агропродовольчий комплекс, технологічна сингулярність, інформаційні технології, концепція, інновації
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Гончаренко, І. В. Перспективи розвитку агропродовольчого комплексу України в концепції технологічної сингулярності [Текст] / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 7 Ч. 1. – С. 85–88. – Бібліогр.: с. 87 (9 назв).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті розглянуто перспективи подальшого розвитку агропродовольчого комплексу в разі докорінних змін через стрімкий прогрес нових технологій та настання технологічної сингулярності. Визначено, що стрімкий ріст фінансування створення й застосування нових технологій в агропродовольчій сфері найближчим часом приведе до суттєвих перетворень у галузі, а також зміни звичних уявлень про виробництво продуктів харчування. Розглянуто сучасні тенденції росту інвестицій та приклади використання інновацій в аграрному виробництві. Доведено, що зміни у вигляді повної автоматизації, створення замкнутих циклів виробництва, зниження необхідності збільшення посівних площ і розташування безпосередньо поруч зі споживачем вимагатиме швидкої переоцінки багатьох звичних шаблонів сприйняття агропродовольчого комплексу та уявлень про характер його розвитку. Ключові слова: агропродовольчий комплекс, технологічна сингулярність, інформаційні технології, концепція, інновації.
The prospects for further development of agribusiness in the significant change through the rapid progress of new technologies and event of a technological singularity in the article were viewed. The rapid growth of financing of creation and application of new agricultural technologies in the near future lead to a significant transformation in the industry and changes in the usual understanding of the field of food production was determined. The tendencies of growth of investment in recent years, and examples of innovations in agriculture was described. The changes in the form of full automation, to create closed production cycles, reducing the need to increase acreage and location directly to the consumer require a quick reassessment of many habitual patterns of perception of agribusiness and understanding of the nature of its development were proved. Key words: agribusiness, technological singularity, information technology, innovation.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12500
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 7 Частина 1 - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.