Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12528
Title: Гніздова орнітофауна міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994 і 1995 та 2005-2007 рр.)
Other Titles: Changes in breeding avifauna of Lvіv City and their causes (basing on the results of compiling the ornithological atlases in 1994-1995 and 2005-2007)
Authors: Бокотей, А. А.
Keywords: гніздова урбоорнітофауна, орнітологічний атлас, зміни, Львів, Україна
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Бокотей, А. А. Гніздова орнітофауна міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994–1995 та 2005–2007 рр.) [Текст] / А. А. Бокотей // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2008. – Вип. 23. – С. 17–25. – Бібліогр.: с. 25 (24 назви).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: На підставі атласних робіт, проведених в екологічних межах міста Львова у 1994-1995 та 2005-2007 роках, зроблений аналіз змін гніздової орнітофауни. Дослідження показали, що на сьогодні у Львові гніздяться 72 види. У періоди досліджень 65 видів постійно гніздилися в місті, 6 видів зникли, натомість з’явилися 7 нових. Чисельність 12 видів не змінилася між періодами досліджень. У 17 видів чисельність знизилася, у 37 – зросла. Головні причини змін чисельності можна звести в чотири групи: 1) зміни в зоогеографічних масштабах або експансії (2 види), 2) синурбізація (14 видів), 3) зміни загального стану популяцій (11 видів) і 4) локальні зміни середовища (решта 45 видів). Ключові слова: гніздова урбоорнітофауна, орнітологічний атлас, зміни, Львів, Україна.
The paper presents the analysis of changes of breeding avifauna on the basis of field studies made within ecological boundaries of Lviv City (breeding seasons 1994-1995 and 2005-2007). At present 72 bird species have been recorded as breeding in Lviv. During investigations 65 species were breeding permanently, 6 species have disappeared from nesting, and 7 species have appeared. Twelve species haven’t changed their abundance between the periods of study, 17 species have decreased, and 37 species have increased in number. The main reasons of changes in number are as follows: 1) changes in geographical scales or expansion (typical of 2 species); 2) synurbization (14 species); 3) changes in general condition of populations (11 species); 4) local environmental changes (the rest 45 species). Key words: breeding urban avifauna, ornithological atlas, changes, Lviv, Ukraine.
Description: Подяка. Автор щиро вдячний колегам, які допомагали проводити обліки птахів у Львові: Н. В. Дзюбенко, І. М. Горбаню, І. В. Шидловському, М. М. Хорняк, І. В. Кучинській, А.-Т. В. Башті, А. О. Кийкові.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12528
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 23 - 2008Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.