Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12608
Title: Оцінювання векторного параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля
Authors: Синявська, Ольга Олександрівна
Keywords: конзистентна оцінка, дробове анізотропне вінерівське поле, бакстерівські суми, коваріаційна функція
Issue Date: Apr-2012
Citation: Оцінювання векторного параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля / О. О. Синявська // Тезисы докладов Шестой международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики”, посвященной 75-летию Донецкого национального университета (9-11 апреля 2012 г.). – Донецк, 2012. – С. 47.
Abstract: За спостереженням за дробовим анізотропним вінерівським полем на одиничному m-вимірному паралелепіпеді побудовано сильно конзистентну оцінку параметра коваріаційної функції даного випадкового поля.
Description: Тези доповідей конференції
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12608
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SynyavskaKonfDoneckStat.pdf594.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.