Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12609
Title: Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі спостереження
Authors: Синявська, Ольга Олександрівна
Keywords: бакстерівські суми, коефііцієнт регресії, гауссові процеси, конзистентна оцінка
Issue Date: Apr-2012
Citation: Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі спостереження / О. О. Синявська // Тези доповідей чотирнадцятої міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. – Т. 3. – Київ, 2012. – С. 124.
Abstract: За спостереженями деякого гауссового випадкового процесу, використовуючи метод бакстерівських сум, отримано сильно конзистентну оцінку коефіцієнта регресії в даній моделі, знайдено інтервали надійності та оцінку для швидкості збіжності.
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12609
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SynyavskaKonfKravchuka.pdf435.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.