Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12693
Title: Аналіз ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області
Other Titles: Analysis of the efficiency workforce agricultural enterprises of Dnipropetrovsk region
Authors: Лебідь, О. В.
Keywords: трудові ресурси, ефективність, використання трудових ресурсів, оптимальна кількість працівників, ефективне господарювання, матеріальна зацікавленість працівників
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Лебідь, О. В. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області [Текст] / О. В. Лебідь // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – Вип. 7, Ч. 2. – С. 58–61. – Бібліогр.: с. 61 (2 назви). – Рез. рос. та англ. мовами.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини;
Abstract: У статті зображено результат відбору факторів, які найбільш впливають на ефективне господарювання сільськогосподарських підприємств. Визначено показники, які характеризують ці фактори. Обґрунтовано використання методу кореляційно-регресійного аналізу для встановлення впливу факторів серед інших доступних нині методів. Проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу досліджуваних чинників на оптимальну кількість трудових ресурсів. Ключові слова: трудові ресурси, ефективність використання трудових ресурсів, оптимальна кількість працівників, ефективне господарювання, матеріальна зацікавленість працівників.
The paper presents the results of selection factors that most influence the effective economic activity of agricultural enterprises. Reveals a list of indicators that characterize these factors. It substantiated the use of the method of correlation and regression analysis to establish impact factors now available among other methods. Done correlation and regression analysis explored the impact of factors on optimal number of workforce. Key words: workforce, effective use of human resources, optimal number of employees, effective activity, material interest of employees.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12693
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 7 Частина 2 - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.