Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12757
Title: Проблеми активізації процесів розвитку банківських інновацій в Україні
Other Titles: The problems development activation of banking innovations in Ukraine
Authors: Кузнєцова, Л. В.
Keywords: інформаційні технології, комунікації, банк, інновації, Інтернет-банкінг, ефективність, конкурентоспроможність
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Кузнєцова, Л. В. Проблеми активізації процесів розвитку банківських інновацій в Україні [Текст] / Л. В. Кузнєцова // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 4. – С. 9–13. – Бібліогр.: с. 12–13 (10 назв).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У роботі проведено аналіз розвитку інноваційної діяльності банків: розглянуто вплив інформаційної економіки на банківський бізнес, надано класифікацію банківських інновацій, класифіковано сучасні види електронних послуг банків. Визначено основні проблеми розвитку інноваційної діяльності банків методологічного рівня: необхідність теоретичного обґрунтування та практичного впровадження інструментарію оцінки ефективності здійснення банківської діяльності з урахуванням специфіки та різноманітності інноваційних банківських послуг. На основі аналізу проблем розвитку інноваційного банківського бізнесу в Україні запропоновано використання стратегій, заснованих на мотивації персоналу до ефективного впровадження інновацій. Ключові слова: інформаційні технології, комунікації, банк, інновації, Інтернет-банкінг, ефективність, конкурентоспроможність.
The analysis of the banking innovation development was made. The influence of information economy to the banking business was considered. The banking innovations classification was given. Modern types of electronic banking services were defined. The main methodological problems of the banks΄ innovation were identified: the need for theoretical study and practical implementation of the specific tools for effectiveness assessing banking activities under the variety and innovative banking services conditions. Based on the analysis of innovative banking business problems in Ukraine strategies based on personnel motivation to effective innovation implementation were proposed. Key words: information technology, communications, bank, Innovation, Internet banking, efficiency, competitiveness.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12757
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 4 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.