Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12920
Title: Прямі та непрямі методи хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Русин, Василь Васильович
Попович, Ярослав Михайлович
Пекарь, Михайло Іванович
Машура, Валерій Володимирович
Лангазо, О.В.
Issue Date: 2015
Publisher: Матеріали XXIII з ’їзду хірургів України
Citation: Прямі та непрямі методи хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок: ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук. робіт. – Електрон. дан. (80 min 700 MB). / В.І. Русин, В.В. Корсак, В.В. Русин, Я.М. Попович, М.І. Пекарь, В.В. Машура, О.В. Лангазо // Київ, Клін. хірургія, 2015. – 1 електрон. опт. диск (СD – ROM). – с. 335 – 336. (Міжнародні науковометричні бази: SciVerseScopus, EBSCOhost, GoogleScholar, IndexMedicus, Medline та ін.) Імпакт-фатор 0,103 (2015). Веб-сайт: hppt: www.hirurgiya.com.ua
Abstract: У роботі вивчено та проаналізовано результати комплексного обстеження та хірургічного лікування 478 хворих, з приводу критичної ішемії на фоні дистальних форм оклюзійно—стенотичних уражень при облітеруючому атеросклерозі нижніх кінцівок.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12920
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХХІІІ зїзд хірургів України.2015.pdf306.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.