Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12926
Title: Можливості компенсації кровоплину при тромбозах у кавальному венозному колекторі
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Попович, Ярослав Михайлович
Бойко, Сергій Олександрович
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна хірургія
Citation: Можливості компенсації кровоплину при тромбозах у кавальному венозному колекторі: ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук. робіт. – Електрон. дан. (80 min 700 MB). / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович, С.О. Бойко // Київ, Клін. хірургія, 2015. – 1 електрон. опт. диск (СD – ROM). – с. 334 – 335. (Міжнародні науковометричні бази: SciVerseScopus, EBSCOhost, GoogleScholar, IndexMedicus, Medline та ін.) Імпакт-фатор 0,103 (2015). Веб-сайт: hppt: www.hirurgiya.com.ua
Abstract: Лікування тромбозів в системі НПВ досі не стандартизовано, відсутній єдиний погляд як на різні схеми консевативної терапії ( терапія низькомолекулярними гепаринами, системний і регіональний тромболізис), так і на численні хірургічні методи лікування ( плікация НПВ, тромбектомія на тоі прискореного кровотоку або без нього, імплантація кава-фільтрів та ін.).
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12926
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХХІІІ зїзд хир Укр.pdf18.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.