Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13169
Title: Результати оцінки ефективності заходів залучення трудових мігрантів-жителів закарпатської області до визначення власного віл-статусу
Other Titles: The evaluating results of the effectiveness of measures to attract labor migrants (the residents of transcarpathia region) to determine their hiv status
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Keywords: консультування і тестування (КіТ) на ВІЛ, трудові мігранти, Закарпатська область
Issue Date: 2012
Publisher: ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ"
Citation: Миронюк І.С. Результати оцінки ефективності заходів залучення трудових мігрантів-жителів Закарпатської області до визначення власного ВІЛ-статусу/ І.С. Миронюк // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція – 2012. – № 3 (10) – С.97-103.
Abstract: Мета роботи - провести оцінку ефективності заходів залучення представників групи трудових мігрантів та їх найближчого оточення до послуг консультування і тестування (КіТ) на ВІЛ клієнта в Закарпатській області. Матеріали та методи. За результатами аналізу реєстраційних карт ВІЛ-інфікованих осіб та оригінальних тимчасових анкет визначався контингент особи по відповідному коду причин обстеження на ВІЛ та належність її до цільової групи дослідження – особи, що були пов’язані з трудовою міграцією за межі постійного місця проживання: трудові мігранти та їх найближче оточення. Представники цільової групи дослідження (94 особи) були об’єднанні в групи за ознакою джерела ініціативи первинного звернення за тестуванням на ВІЛ: групу А (КіТ з ініціативи клієнта) та групу Б (КіТ з ініціативи медичного працівника). Проводилась оцінка зміни частки ВІЛ-позитивних осіб групи А та групи Б, що вперше звернулися за послугами КіТ до та після впровадження заходів підвищення інформованості представників даної групи населення області через ЗМІ щодо доцільності отримання послуг КіТ на ВІЛ. Результати та обговорення. Протягом 2007-2011 років на диспансерний облік в Закарпатській області було поставлено 94 ВІЛ-позитивних осіб, що були пов’язані з трудовою міграцією за межі постійного місця проживання. Із них в групу А ввійшло 43 особи (45,7% цільової групи), в групу Б - 51 особа (54,3%). Більшість чоловіків цільової групи зверталося за КіТ з власної ініціативи – 32 особи (59,3%), а жінки навпаки, в більшості випадків проходили обстеження з ініціативи медичних працівників – 29 осіб (72,5%). До впровадження заходів залучення до КіТ представників цільової групи (у 2007-2009 роках) в структурі зареєстрованих ВІЛ-позитивних осіб переважали представники групи Б: у 2007, 2008 та 2009 році вони складали 72,2%, 69,2% та 71,4% відповідно. Після початку впровадження цільових заходів, у 2010 та 2011 роках ми спостерігаємо вже переважання первинного звернення представників цільової групи за послугами КіТ по власній ініціативі (група А). Так, у 2011 році група А склала 58,3% від усіх звернень, у 2011 році її частка зросла до 64%. Більш виражено зростання частки осіб групи А ми спостерігали серед ВІЛ-позитивних жінок: від 5% у 2007 році до 50% у 2011 році. Висновки. Впроваджені заходи щодо залучення до послуг КіТ шляхом інформування через ЗМІ трудових мігрантів та їх найближчого оточення є ефективними. Спостерігається зростання рівня усвідомленого звернення представників цільової групи до медичних працівників з метою визначення власного ВІЛ-статусу, що дає можливість раннього виявлення факту інфікування ВІЛ та впровадження медичних заходів вторинної профілактики поширення інфекції і покращення якості життя ВІЛ-позитивних осіб.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13169
ISSN: 2220-5071
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.