Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13686
Title: Спосіб підвищення чутливості до поліміксину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм
Other Titles: Method for the enhancement of sensitivity to polymyxin of pseudomonas aeruginosa isolated from wounds using low-intensity laser radiation with wave length of 870 nm
Authors: Пантьо, Валерій Валерійович
Коваль, Галина Миколаївна
Пантьо, Валерій Іванович
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, лазер, антибіотикорезистентність
Issue Date: 25-Apr-2016
Citation: Спосіб підвищення чутливості до поліміксину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм: пат 106333 UA МПК C12R 1/385, C12N 13/00, C12Q 1/06 / Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2015 09711; заявл. 07.10.2015; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8. – 6 с.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13686
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106333-uapatents.com.pdf160.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.