Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13689
Title: Спосіб підвищення чутливості до нетілміцину Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм
Authors: Пантьо, Валерій Валерійович
Коваль, Галина Миколаївна
Пантьо, Валерій Іванович
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, лазер, антибіотикорезистентність
Issue Date: 10-Feb-2016
Citation: Спосіб підвищення чутливості до нетілміцину Pseudomonas aeruginosa ATCC 25923 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635нм: пат 104707 UA МПК C12R 1/385, C12N 13/00, C12Q 1/06 / Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2015 08763; заявл. 10.09.2015; опубл. 10.02.2016. – Бюл. № 3. – 6 с.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13689
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104707-uapatents.com.pdf156.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.