Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13690
Title: Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм
Authors: Пантьо, Валерій Валерійович
Коваль, Галина Миколаївна
Пантьо, Валерій Іванович
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, лазер, антибіотикорезистентність
Issue Date: 10-Feb-2016
Citation: Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму Pseudomonas aeruginosa ATCC 25923 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм / пат 104706 UA C12N 13/00 C12Q 1/06 (2006.01) C12R 1/385 (2006.01) // В. В. Пантьо, Г. М. Коваль, В. І. Пантьо; заявник та патентовласник ДВНЗ "Ужгородський національний університет". - u 2015 08759; заявл. 10.09.2015; опубл. 10.02.2016. - Бюл. № 3. - 6 с.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13690
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104706-uapatents.com.pdf156.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.